Straffrätt

Litigate lämnar kvalificerat biträde i större brottmål främst s.k. eko-mål. Flera advokater vid Litigate har erfarenhet från några av de största och mest komplexa eko-mål som förevarit i Sverige. Hanteringen av dessa mål kräver erfarenhet och engagemang jämte särskild kompetens.

Kontaktpersoner:

Taavi Tuula

PARTNER / ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 52
Mob: +46 704 44 20 63
taavi.tuula@litigate.se

Fredrik Ungerfält

PARTNER / ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 53
Mob: –
fredrik.ungerfalt@litigate.se

David BarDavid

PARTNER / ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 62
Mob: +46 76 085 31 87
david.bardavid@litigate.se