Skatterätt

Litigate erbjuder små och medelstora bolag juridisk rådgivning avseende skattefrågor. Litigates skattejurister har erfarenhet som processförare och beslutsfattare på Skatteverket och kan med stort engagemang erbjuda kvalificerat biträde i din dagliga verksamhet, i samband med skatterevision eller i samband en eventuell domstolsprocess.

Kontaktperson: