Samerätt

Vi har med stor framgång företrätt samebyar i olika rättsprocesser i över 20 år och upparbetat en unik kompetens inom samerätten. Vi hjälper till med allt ifrån rätten att använd marken i renskötseln samt för jakt och fiske (sedvanerättstvister) till kompensation för ekonomisk och ideell skada som uppkommer vid förlust av renbetesmark. Vi är ombud för samebyar vid exploateringar av bland annat gruvor, vindkraft, vattenkraft och skogsavverkningar. Vi är specialister på mänskliga rättigheter och det skydd som samerna har som urfolk både enligt den svenska grundlagen och internationell rätt. Renskötarna kan också känna sig trygga att vända sig till oss om de misstänkts för jaktbrott. Vi kan då kombinera vår gedigna kunskap inom samerätten med spetskompetens inom straffrätten.

Kontaktpersoner: