Processrätt

Litigates medarbetare är kända för sina resultat i såväl civilprocess som i brottmål. Advokaterna vid Litigate har framgångsrikt företrätt klienter i flera stora och uppmärksammade komplexa processer. Att lämna kvalificerat processbiträde kräver erfarenhet och stort engagemang. Litigate har den kompetens som krävs för att nå ett gott resultat.

Kontaktpersoner:

Taavi Tuula

PARTNER / ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 52
Mob: +46 704 44 20 63
taavi.tuula@litigate.se

Fredrik Ungerfält

PARTNER / ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 53
Mob: –
fredrik.ungerfalt@litigate.se

David BarDavid

PARTNER / ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 62
Mob: +46 76 085 31 87
david.bardavid@litigate.se

Sigrid Premberg

ADVOKAT

Dir: +46 31 743 01 56
Mob: +46 70 302 74 29
sigrid.premberg@litigate.se