Processrätt

Litigates medarbetare är kända för sina resultat i såväl civilprocess som i brottmål. Advokaterna vid Litigate har framgångsrikt företrätt klienter i flera stora och uppmärksammade komplexa processer. Att lämna kvalificerat processbiträde kräver erfarenhet och stort engagemang. Litigate har den kompetens som krävs för att nå ett gott resultat.

Kontaktpersoner: