Fastighets- och hyresrätt

Litigate lämnar kvalificerad rådgivning inom fastighetsrätt såväl till fastighetsaktörer som till privatpersoner.

Litigate lämnar råd i bl.a. följande frågor:

  • Köp och försäljning av fast egendom samt fastighetsbolag
  • Hyresrätt
  • Finansiering av fastigheter och fastighetsbolag
  • Exploateringsfrågor
  • Plan och byggfrågor
  • Nyttjanderätt
  • Expropriation
  • Grannetvister
  • Bostadsrättsfrågor

Kontaktpersoner: