Equine Law

Inom hästbranschen förekommer ofta komplicerade frågor kring hästverksamhet och hästköp. Vi har stor erfarenhet av juridiken kring hästsport och angränsade frågor hänförliga till att äga och sköta en häst såväl som enskild eller i professionell verksamhet. Därtill är vi väl insatta i frågor rörande den juridik som avser driften av en verksamhet som hanterar hästar.

Litigate ger råd bla i följande frågor;

  • Ge råd och stöd i frågor som rör hästjuridik
  • Upprätta och granska avtal hänförliga till hästverksamhet och hästköp
  • Biträda vid tvister
  • Göra en riskbedömning innan en tvist inleds
  • Förhandla och ingå förlikningar

Kontaktpersoner: