Entreprenad och konsulträtt

Vi biträder t.ex. i frågor rörande:

  • Upprättande av entreprenadavtal
  • Byggprojekt
  • Ansvarsskador
  • Konsultansvar
  • Skadestånd
  • Infrastruktur
  • Kurser inom konsultansvar och entreprenadjuridik
  • Tvister i allmän domstol och skiljedomstol

Kontaktpersoner:

Erik Spandow

PARTNER / ADVOKAT

Mob: +46 708 70 11 35
erik.spandow@litigate.se
Medlem av: The International Bar Association, IBA.Västsvenska Industri- och HandelskammarenNorsk-Svenska Handelskammaren