Brottmål

Litigate lämnar kvalificerat biträde i större brottmål främst s.k. eko-mål. Flera advokater vid Litigate har erfarenhet från några av de största och mest komplexa eko-mål som förevarit i Sverige. Hanteringen av dessa mål kräver erfarenhet och engagemang jämte särskild kompetens.

Kontaktpersoner: