Arvsrätt

Litigate har stor erfarenhet av alla typer av arvsrättsliga frågor.

Vi biträder t.ex. i frågor rörande:

  • bouppteckningar
  • boutredningar
  • arvskiften
  • arvstvister
  • upprättande av testamenten

Kontaktpersoner:

Jan Forslund

ADVOKAT

Mob: +46 705 86 48 08
jan.forslund@litigate.se

Maria Lindström

ADVOKAT

Mob: +46 709 79 28 69
maria.lindstrom@litigate.se

Erik Spandow

PARTNER / ADVOKAT

Mob: +46 708 70 11 35
erik.spandow@litigate.se
Medlem av: The International Bar Association, IBA.Västsvenska Industri- och HandelskammarenNorsk-Svenska Handelskammaren

Mikael Wahledow

PARTNER / ADVOKAT

Mob: +46 705 20 13 77
mikael.wahledow@litigate.se