Arvsrätt

Litigate har stor erfarenhet av alla typer av arvsrättsliga frågor.

Vi biträder t.ex. i frågor rörande:

  • bouppteckningar
  • boutredningar
  • arvskiften
  • arvstvister
  • upprättande av testamenten

Kontaktpersoner: