Arbetsrätt

Litigate lämnar kvalificerad rådgivning inom arbetsrätten såväl till företag, organisationer, arbetsgivare samt arbetstagare.

Litigate lämnar råd i bl.a. följande frågor:

  • organisatoriska eller strukturella förändringar inom företag och organisationer
  • förhandlingsarbete gällande arbetsrättsliga frågor tex gällande MBL och LAS
  • biträde vid arbetsrättsliga processer och skiljeförfaranden
  • upprättande av VD-avtal och andra typer av anställningsavtal

Kontaktpersoner