Om Litigate

Litigate är en fristående affärsjuridisk advokatbyrå. Våra huvudsakliga inriktningar är affärsjuridik, fastighetsrätt och processrätt.
Processrätten innefattar även straffrättsligt biträde avseende bland annat eko-mål.