Fredrik Ungerfält

Fredrik Ungerfält, Litigate

ADVOKAT

+46 31 15 15 30
fredrik.ungerfalt@litigate.se

Juris kandidatexamen vid Lunds universitet 1990.
Tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt 1991-1993.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1997.

Uppdrag
Ledamot av Sveriges Advokatsamfunds huvudstyrelse sedan 2018 –

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i utredningen om stora brottmål – nya processrättsliga verktyg SOU 2019:38