Allmänna villkor

Klicka här för att ladda ned våra allmänna villkor.

Klicka här för att se samfundets regler beträffande konsumenttvistnämnd.