Hästjuridik

Inom hästbranschen förekommer ofta komplicerade frågor kring hästverksamhet och hästköp. Vi har stor erfarenhet av juridiken kring hästsport och angränsade frågor hänförliga till att äga och sköta en häst såväl som enskild eller i professionell verksamhet. Därtill är vi väl insatta i frågor rörande den juridik som avser driften av en verksamhet som hanterar hästar.

Litigate ger råd bla i följande frågor;

  • Ge råd och stöd i frågor som rör hästjuridik
  • Upprätta och granska avtal hänförliga till hästverksamhet och hästköp
  • Biträda vid tvister
  • Göra en riskbedömning innan en tvist inleds
  • Förhandla och ingå förlikningar

Kontaktpersoner:

Frida Treschow

ADVOKAT

Mob: +46 70 470 06 81
frida.treschow@litigate.se

Jenny Eliasson

ADVOKAT

Mob: +46 707 32 74 97
jenny.eliasson@litigate.se

Jenny Johansson

BITRÄDANDE JURIST

Mob: +46 70 924 79 79
jenny.johansson@litigate.se